САЩ планират да разширят антикитайския фронт при редките минерали

Вашингтон води преговори за инициативата си в минното дело ERGI включително и с Европейската комисия